Plaga - Trąby Zagłady
View Video
 
0 votes
0
188
Plaga - Trąby Zagłady
"Plaga is Satanic black metal madness inspired by glorious hand of the Devil. We dedicate our work to Satan and underground metal psychopaths who proudly represent him. No line up, no interviews, no trends...". Members of Plaga wanted to stay anonymous. "Plaga jest Satanistycznym black metalowym obłędem inspirowanym przez wspaniałą rękę Diabła. Dedykujemy nasza pracę dla Szatana i podziemnych metal-psychopatów którzy dumnie go reprezentują. Bez szeregu, bez wywiadów, bez trendów..." Członkowie Plagi chcą pozostać anonimowi.
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Author
OHMetal
Only Heavy Metal
Video info
 
Actions
Recommend
 
Videos From This Album
 
6217 Videos By OHMetal